Naše hodnoty – Kodex obchodního chování

Pomoc při uplatňování našich hodnot v praxi

Náš Kodex obchodního chování („Kodex“) obsahuje návod, který vám pomůže přijímat správná etická rozhodnutí při jednání jménem společnosti Biogen („společnost“).

Úvod ke kodexu

Kodex je rozdělen do tří kategorií s mnoha příklady, které pomohou při uplatňování pokynů obsažených v Kodexu...

news

Naše etické zásady

"Etické chování znamená jednat správně i tehdy, když se nikdo nedívá."

Uplatnění našich hodnot

Naučte se, jakým způsobem může každý zaměstnanec společnosti Biogen uplatňovat naše hodnoty při každodenní činnosti, a naplnit tak závazek dodržovat nejvyšší etické normy.

Zdroje pro dotazy a hlášení

Jednat správně není v dnešním komplikovaném podnikatelském prostředí vždy snadné. Zjistěte více o tom, kde hledat pomoc, komu pokládat otázky a jak hlásit případná porušení pravidel.