Vi samarbejder fair og ærligt med alle vores interessenter og samarbejdspartnere og forventer, at de gør det samme. Vores optegnelser og regnskaber skal være, nøjagtige, objektive, fuldstændige og rettidige for at sikre, at vi træffer de bedste beslutninger for virksomheden.

Gennemsigtig kommunikation

Vi er transparente og kommunikerer sandfærdige oplysninger på en måde, der ikke er vildledende. Vores markedsføringsmateriale, medicinske oplysninger samt oplysninger til investorer er passende evaluerede og godkendt forud for anvendelse.

Fastholdelse af stærke samarbejdsrelationer

Vi behandler alle vores samarbejdspartnere retfærdigt og ærligt, og vi forventer, at de handler med integritet. I forhandlinger med Biogen skal leverandører og samarbejdspartnere følge kodekset.

SØRG FOR, AT DU

 • Tager hensyn til både markedsværdi og branchestandarder, når du vælger leverandører
 • Gør opmærksom på enhver potentiel interessekonflikt
 • Opkræver alle betalinger hos den forretningsenhed eller det projekt, der drager fordel af betalingen
 • Kun underskriver transaktioner, når du forstår dem fuldt ud og er sikker på, at de overholder virksomhedens politik (Se godkenders ansvar i den globale politik om godkendesler-107, afsnit 1.0)
 • Kun godkender betalinger når du fuldt ud forstår fakturaen og det fakturerede beløb
 • Kun foretager betalinger i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, som er defineret i kontrakter, erklæring om arbejde eller faktura
 • Sørger for, at alle tredjeparter (f.eks. leverandører, konsulenter, HCP’er, distributører etc.) engageret af, eller på vegne af, Biogen, gennemgå en tilstrækkelig undersøgelsesproces, før der indledes et forretningsforhold
 • Informerer alt relevant Biogen personale, herunder HR, Legal, Corporate Compliance, samt Finance eller Compliance-linjen om alle problemer som er identificeret

VÆR PÅ UDKIG EFTER

 • Utilstrækkeligt dokumenterede betalinger. Alle betalinger skal ske i overensstemmelse med forhandlede aftaler og fakturaer, der fuldt ud og præcist beskriver karakteren af og formålet med transaktionen
 • Betalinger til forretningsenheder, der ikke er opført på den oprindelige salgsaftale eller faktura
 • Vil du vide mere

  • Global politik om bestikkelse og korruption
  • Global politik om interessekonflikt og udenomsaktiviteter
  • Global politik om kontraktgennemgang
  • Global politik om rejser og udgifter
  • Global godkendelsespolitik
  • Global indkøbspolitik
  • Global politik om bevillinger, donationer og sponsorskaber
  • Global politik om due diligence screening SOP af tredjeparter

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Business intelligence og fortrolige oplysninger

  Oplysninger om konkurrenter er et værdifuldt aktiv i nutidens erhvervsklima. Vi vil aldrig deltage i bedrageri for at få oplysninger. Vi skal også være forsigtige, når vi modtager oplysninger fra tredjepart. Vi skal kende og stole på deres kilder og sørge for, at den viden, de deler, ikke er beskyttet af lovgivning om forretningshemmeligheder eller fortrolighedsaftaler.

  Når Biogen ansætter medarbejdere, som tidligere har arbejdet hos vores konkurrenter, skal vi anerkende og respektere, at de er forpligtet til ikke at afsløre fortrolige oplysninger om deres tidligere arbejdsgiver.

  Sørg for at have en aftale på plads, der dækker tavshedspligt, når tredjeparter, der involverer sensitive og fortrolige oplysninger, engageres.

  SØRG FOR, AT DU

  • Kun får oplysninger om konkurrenter gennem lovlige og etisk korrekte metoder
  • Respekterer andres tavshedspligt
  • Kræver, at tredjeparter respekterer vores oplysninger

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Nye medarbejdere, som har papirer eller computeroptegnelser fra tidligere arbejdsgivere, der strider mod lovgivningen eller kontrakter
  • Brug af fortrolige oplysninger uden passende godkendelse
  • Brug af jobsamtaler til at indsamle fortrolige oplysninger om konkurrenter eller andre
  • Oplysninger fra tredjepart – bekræft, at de er indhentet korrekt
 • Vil du vide mere

  • Global politik om konkurrencelovgivning
  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer om indsamling af business intelligence med din chef eller dine lokale Compliance, Legal, eller Human Resources partnere eller Compliance-linjen

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Jeg er chef, og en af mine nye medarbejdere, som for nylig er blevet en del af Biogen og kom fra en konkurrent, har fortrolige oplysninger fra sin tidligere arbejdsgiver. Hun siger, hun har til hensigt at udnytte dem til vores fordel. Bør jeg ignorere dette og lade hende gøre det?

  Svar:

  Nej. Hvis en medarbejder har og anvender sådanne oplysninger, er det ikke passende, og det kan medføre sagsanlæg fra konkurrenten. Du skal indberette det til Legal, så de kan behandle sagen.

 • Nøjagtig og rettidig offentliggørelse og regnskabsmaterialer

  Vores virksomhed er genstand for omfattende og komplekse indberetningskrav. Vores aktiviteter skal overholde alle gældende regler inden for lovgivning, regnskab, og andre regler og forskrifter for de jurisdiktioner, vi opererer i.

  Samarbejdspartnere, embedsmænd, investorer og offentligheden er afhængige af nøjagtige og fuldstændige regnskabsrapporter, forretningsoptegnelser og hvad, vi fortæller dem. Alle vores regnskaber, rapporter og regnskabsmeddelelser skal være klare og fuldstændige, udarbejdes rimeligt detaljeret og behørigt afspejle vores virksomheds transaktioner og aktiviteter. Dette omfatter vores regnskaber og driftsdata, f.eks. omkostnings- og produktionsdata, udgiftsrapporter og medarbejderoptegnelser. Det er også vigtigt for os at have præcise og fuldstændige oplysninger som grundlag for god beslutningstagning.

  De oplysninger, virksomheden giver til de amerikanske børsmyndigheder, Securities and Exchange Commission, samt offentliggørelse af andre oplysninger af, eller på vegne af vores virksomhed, skal være fair, fuldstændige, korrekte, rettidige og forståelige. Vores bogførings- og regnskabsrapporteringspraksis skal også overholde gældende almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og andre kriterier, f.eks. lokal lovpligtig rapportering og skattemæssige krav. Afhængigt af deres forhold til virksomheden kan medarbejderne blive bedt om at opgive oplysninger der sikrer, at virksomhedens indrapporterede oplysninger og offentlige kommunikation opfylder disse normer. Virksomheden forventer, at medarbejderne tager dette ansvar alvorligt og omgående giver aktuelle, nøjagtige og fuldstændige svar på forespørgsler om virksomhedens forpligtelse til at offentliggøre oplysninger.

  Dolumentstyring

  Vi er hver især ansvarlig for oplysninger og optegnelser, der hører under vores ansvarsområde, og derfor er vi nødt til at være bekendt med de procedurer for dokumentstyring, der gælder for vores arbejdsområde.

  Biogen har en politik vedrørende dokument- og informationsstyring og procedurer til at sikre, at regnskaber og information vedligeholdes, opbevares, sikres og destrueres i overensstemmelse med forretningsmæssige behov og i overensstemmelse med gældende love og regler.

  Vi arkiverer i papirformat og elektronisk lige så længe, det kræves i henhold til vores politikker og lovgivning, og de er organiseret på en måde, så de kan findes og hentes, når det er nødvendigt. Dokumenter bør kun destrueres i overensstemmelse med vores politik for Records Retention and Disposition Schedules policy og aldrig som reaktion på eller i forventning om retssager, undersøgelser eller audit. Tøv ikke med at kontakte virksomhedens Enterprise Records and Information Management, hvis der er tvivl om hensigtsmæssigheden i eller metoden til destruering af optegnelser.

  SØRG FOR, AT DU

  • Laver optegnelser, som afspejler fakta nøjagtigt
  • Bogfører transaktioner, som angivet i vores interne kontrolsystem
  • Leverer rettidige og korrekte finansielle oplysninger og prognoser til ledelsen uden bevidst at udelade eller fejlagtigt gengive relevante eller væsentlige oplysninger
  • Formulerer dig omhyggeligt og tydeligt i alle dine forretningssamtaler, herunder e-mails
  • Skriver med bevidstheden om, at det, du skriver, en dag kan blive offentliggjort
  • Håndterer og sikrer informationer afhængigt af følsomheden af de oplysninger, de indeholder
  • Altid overholder anvisninger fra Legal om at bevare optegnelser i overensstemmelse med retssags- eller efterforskningskrav
  • Forstår og følger de skriftlige standarder vedrørende bogføring

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Handlinger eller anvisninger til andre, som gør vores regnskaber ukorrekte og misvisende


  • Handlinger, som kan påvirke revision af Biogen regnskaber
  • Destruktion af optegnelser, som skal bevares

  Hvad angår regnskabsaflæggelse, så skal det ske i overensstemmelse med eksterne regler og regulativer og interne politikker. Det er fundamentalt for vores værdiskabende arbejde at give præcise og relevante oplysninger for at lette velbegrundet beslutningstagning.

 • Vil du vide mere

  • Global politik om optegnelser og informationsstyring
  • Globale optegnelser tidsplaner for opbevaring og sletning
  • Vejledning for juridisk hold
  • Global politik om klassificering af risici
  • Global politik om opbevaring af e-mail og elektronisk kommunikationssystem
  • Global politik om rejser og udgifter

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Ved afslutningen af en regnskabsperiode bad min leder mig bogføre ekstra udgifter, selvom det pågældende arbejde endnu ikke var påbegyndt. Jeg valgte at gøre det, mest fordi jeg ikke mente, det gjorde en forskel, da vi var sikre på, at arbejdet ville blive afsluttet næste kvartal. Gjorde jeg det rigtige?

  Svar:

  Nej, det gjorde du ikke. Omkostninger skal bogføres i den periode, hvor de forekommer. Arbejdet var ikke påbegyndt, og omkostningerne var ikke afholdt, da du bogførte transaktionen. Der er tale om vildledende fremstilling, og afhængigt af omstændighederne kan det opfattes som svindel.