Vi går ind for udvikling for os selv og vores virksomhed, og vi arbejder for at gøre verden til et bedre sted at leve. Vores primære bidrag til en bedre verden er vores produkter, der ændrer og redder liv, men vi giver også noget tilbage til de lokalsamfund, vi arbejder i.

Medborgerskab

I Biogen er vores mål at opdage, udvikle og levere innovative behandlingsformer, som forbedrer patienternes livskvalitet. Vi vil gøre en betydningsfuld forskel for de patienter, vi arbejder for – dét er vores hovedansvar. Vores engagement om at forbedre liv stopper dog ikke ved patienterne, men omfatter alle vores interessenter. Vi vil bruge den samme innovative tilgang i de lokalsamfund, vi lever og arbejder i, og beskytte jordens ressourcer ved at reducere vores miljøpåvirkning. Vi respekterer grundlæggende menneskerettigheder og mener, at alle mennesker fortjener en fair og værdig behandling. Vi har forpligtet os til at være en god virksomhedsborger, som giver noget tilbage til samfundet ved at sørge for uddannelsesmæssige og videnskabelige tilskud og donationer til velgørende formål til forskellige organisationer og godgørende programmer.

SØRG FOR, AT DU

 • Overvejer, hvordan din afdeling kan bidrage til vores fælles ansvar
 • Ikke anvender donationer til velgørende formål som et middel til upassende at få indflydelse på eller opnå tjenester hos andre
 • Sikrer, at forhold til patientgrupper er transparente og baseret på et fælles mål om at forbedre patientpleje
 • Lytter til vores interessenters synspunkter og bruger deres feedback til at forbedre vores resultater

VÆR PÅ UDKIG EFTER

 • Pres fra andre om at bidrage til eller tage del i visse velgørenhedsorganisationer, grupper eller politiske aktiviteter
 • Upassende brug af donationer til velgørenhed
 • Forretningspraksis, som udgør en trussel for velfærd i vores lokalsamfund
 • Vil du vide mere

  • Ring eller e-mail til Grants Office, hvis du har spørgsmål: +1 617-914-1299 eller  grantsandgiving@biogen.com
  • Yderligere information om vores politik, procedurer og interesseområder findes på Biogens eksterne website Biogen
  • Besøg De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder
  • Besøg FN-konventionen: International konvention om civile og politiske rettigheder
 • Bæredygtighed

  Vi anerkender vores ansvar for at gøre forretning på en måde, der beskytter og forbedrer vores miljø og lokalsamfund. I takt med at vi opfinder, producerer og markedsfører vores produkter, vil vi arbejde på at minimere vores miljøpåvirkning i alle vores processer. Vi stræber efter at minimere vores brug af naturressourcer, reducere affaldsmængden og mindske vores påvirkning på klimaændringerne. Vi vurderer proaktivt miljømæssige risici og mulighederne for fortsat at kunne forbedre vores resultater.

  SØRG FOR, AT DU

  • Gør dit for at reducere energiforbruget, bl.a. at slukke dit elektroniske udstyr, når du ikke bruger det
  • Genbruger og komposterer, når det er muligt
  • Tænker fremad og er proaktiv. Hjælper med at identificere muligheder for at forbedre vores miljømæssige resultater (f.eks. finde nye måder at spare og genbruge ressourcer på)

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Forretningspraksis, der udgør en miljømæssig fare eller medfører unødigt spild af naturressourcer
  • Ineffektivitet og vaner, som bidrager til spild
 • Vil du vide mere

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Vi beskytter private og fortrolige oplysninger

  I de seneste år er enkeltpersoner, virksomheder og myndigheder blevet ekstra opmærksomme på privatlivets fred og sikkerhed for personlige oplysninger. Som resultat heraf er love, der beskytter personlige oplysninger, og hvordan de må indsamles, tilgås, deles og bruges, blevet mere almindelige.

  Mange af os har adgang til personlige oplysninger vedrørende patienter, sundhedspersonale, medarbejdere og andre. Det kan være krævet i loven at beskytte disse oplysninger, men det har altid været vigtigt for os i Biogen at værne om andres privatliv.

  Ingen bør blive overrasket over, hvad Biogen ved om dem, eller hvordan disse oplysninger bruges.

  Standarder for og lovgivning om privatlivets fred varierer fra land til land. Hvis du har spørgsmål om relevante love eller offentlighedens forventninger, skal du kontakte din leder eller Legal, Compliance eller HR-afdelingerne.

  SØRG FOR, AT DU

  • Lærer, hvilke typer oplysninger, der er underlagt ekstra beskyttelse, herunder oplysninger, som kan bruges til direkte eller indirekte at identificere en enkeltperson såvel som visse sensitive forretningsoplysninger
  • Altid er opmærksom på, hvor, hvornår og hvordan du taler om oplysninger om patienter eller andre enkeltpersoner
  • Kontakt den juridiske afdeling, hvis politiet, en tilsynsmyndighed eller andre personer uden for virksomheden anmoder om oplysninger om medarbejdere
  • Rapporter øjeblikkeligt til den juridiske afdeling ethvert tab eller utilsigtet afsløring af fortrolige oplysninger

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Utilsigtet omtale af fortrolige oplysninger i det offentlige rum, f.eks. i forbindelse med telefonsamtaler eller mens du arbejder på din bærbare computer
  • Fortrolige oplysninger, som sendes over grænser eller til tredjepart
  • Overførsel af potentielt personlige eller fortrolige oplysninger, som ikke er i overensstemmelse med vores skriftlige standarder og gældende love
 • Vil du vide mere

  • Global datapolitik
  • Global politik om informationssikkerhed
  • Global politik om klassificering af risici

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Min bedste ven arbejder i Biogens lønningsafdeling og har adgang til oplysninger om medarbejdere. Jeg er i gang med at planlægge en fest og vil gerne sende invitationer til mange af mine kolleger. Må jeg bede om at få deres adresser?

  Svar:

  Nej. Dette ville være et brud på privatlivets fred og kan medføre en disciplinærsag for dig og din ven. Du skal finde adresserne via internettet eller spørge dine kolleger personligt.

 • Sikkerhed

  Biogen bestræber sig på at tilbyde medarbejdere, kontrahenter og besøgende en sikker arbejdsplads. Enhver situation, der kan udgøre en risiko, skal straks indberettes. Alle har et medansvar for sikkerhed.

  SØRG FOR, AT DU

  • Altid bærer dit ID-kort synligt, når du befinder dig på arbejdspladsen og aldrig tillader, at nogen uden ID-kort får adgang til en bygning eller et område med begrænset adgang
  • Informerer Global Security, hvis du har mistet dit Id-kort, eller det er blevet stjålet
  • Straks indberetter mistænkelige personer eller aktiviteter til Global Security
  • Giver besked til Global Security, HR eller din chef, hvis du oplever voldelig eller truende adfærd
  • Våben er ikke tilladt på virksomhedens ejendom, som også omfatter parkeringspladser og arrangementer sponsoreret af virksomheden
  • Kun ryger i de anviste rygeområder

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Lemfældig overholdelse af sikkerhedsstandarder, f.eks. vedrørende adgangsprocedurer samt brug af ID-kortet
  • Mistænkelige personer, adfærd eller aktivitet
  • Misbrug af alkohol og narkotika. En begrænset indtagelse af alkoholiske drikke ved virksomhedsarrangementer kan accepteres, men når du er på arbejde, må dit arbejde ikke kunne påvirkes af alkohol eller narkotika, og du skal til hver en tid være i stand til at udføre dit arbejde
 • Vil du vide mere

  • Global politik om vold på arbejdspladsen
  • Global politik om håndtering af hændelser
  • Du bør drøfte eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende sikkerhed med din repræsentant fra Global Security, din chef, Compliance-kontakt, Legal eller HR-partnere

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Sundhed og sikkerhed

  Som en ledende bioteknologisk virksomhed har vi hver dag privilegiet og ansvar for at forbedre patienters liv.

  Men det ansvar rækker ud over at levere livreddende behandlinger til patienter. Mens vi udfører vores daglige pligter, skal vi også respektere og tage hånd om miljøet, lokalsamfundene omkring os og, selvfølgelig, vores vigtigste aktiv – vores medarbejdere. Derfor skal vi konstant stræbe efter at levere en sikker, sund, effektiv og behagelig arbejdsplads for vores medarbejdere.

  Ved at fremme en sikkerhedskultur i verdensklasse kan innovation, samarbejde, sundhed og produktivitet trives. Biogen tager ansvar for at beskytte medarbejdere mod sygdomme og skader på arbejdspladsen. Forebyggelse er nøglen og Biogen har vedtaget adskillige programmer og aktiviteter, der giver medarbejdere mulighed for at opnå et optimalt sundhedsniveau.

  Situationer, som kan udgøre en sundheds- eller sikkerhedsmæssig risiko, skal indberettes øjeblikkeligt. Vi kan kun nå vores mål om at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvis alle tager proaktiv del i og støtter dette arbejde.

  SØRG FOR, AT DU

  • Følger sikkerhedsvejledninger og -procedurer
  • Rapporterer usikker adfærd øjeblikkeligt
  • Indberetter alle farer, nærved-hændelser og skader til din nærmeste leder inden for 24 timer
  • Siger til og deler idéer til forbedringer
  • Opsøger yderligere sikkerhedsoplysninger og stiller spørgsmål, hvis du har bekymringer
  • Stopper usikkert arbejde

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Usikre forhold, der kunne resultere i et uønsket resultat, såsom personskade, sygdom, spild, brand eller skade på ejendom
 • Vil du vide mere

  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer om sikkerhed og sundhed med Globalt EHS+S personale, dine lokale Compliance, Legal eller HR-partnere eller Compliance-linjen
 • Q&A

  Spørgsmål:

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever en arbejdsrelateret skade?

  Svar:

  Rapportér øjeblikket enhver arbejdsrelateret skade til din leder og følg lokale skadesrapporteringsprocedurer.

  Spørgsmål:

  Jeg har bemærket nogle områder på min arbejdsplads, som ikke virker helt sikre. Hvem kan jeg tale med? Jeg er ny på stedet og vil ikke opfattes som en ballademager.

  Svar:

  Drøft dine bekymringer med din leder eller EHS+S-afdelingen. Der kan være en særlig årsag til den omtalte praksis, men det er vigtigt at huske, at det aldrig må blive et problem at bringe et sikkerhedsspørgsmål op, det viser tværtimod at man tager ansvar.

  Spørgsmål:

  Skal underleverandører følge den samme arbejdsmiljøpolitik og -procedurer som medarbejdere?

  Svar:

  Ja, helt afgjort. Chefer og ledere er ansvarlige for, at underleverandører og forhandlere, der arbejder på Biogens lokaliteter, forstår og overholder alle gældende love og bestemmelser vedrørende den pågældende facilitet samt andre krav, som virksomheden stiller.