Integritet er det fundament, vi bygger vores forretning på. Vi udviser integritet og opnår tillid og respekt fra vores bagland via hver enkelt medarbejders handlinger. Vi gør, hvad vi siger, og vi siger, hvad vi mener.

Interessekonflikter

En interessekonflikt opstår, når du har en konkurrerende interesse, som kan påvirke din evne til at træffe en objektiv beslutning. Vi forventes alle at bruge god dømmekraft og undgå situationer, der kan føre til noget, der kunne ligne en konflikt.

Interessekonflikter kan være faktiske eller et spørgsmål om opfattelse af situationen. Da disse situationer ikke altid er åbenlyse, er du nødt til at informere detaljeret om dem til din chef, HR, Legal eller Corporate Compliance, så de kan tage sig af dem.

SØRG FOR, AT DU

 • Oplyser alle detaljer om enhver situation, der kunne opfattes som en interessekonflikt
 • Proaktivt er opmærksom på situationer, der kan sætte dine eller din families interesser i konflikt med Biogen
 • Undgår at bruge din stilling i virksomheden til at opnå personlige fordele

VÆR PÅ UDKIG EFTER

Følgende situationer er almindelige eksempler på interessekonflikter:

 • Private aftaler og forretningsmæssige muligheder
  Hvis du får oplysninger om en forretningsmulighed på grund af dit job, må du ikke udnytte muligheden selv, medmindre du får en passende godkendelse fra Biogen. At lave forretninger med en virksomhed, der vil gavne en medarbejder eller et familiemedlem, er et andet eksempel på en interessekonflikt
 • Anden beskæftigelse
  Anden beskæftigelse Ansættelse uden for virksomheden bør drøftes med din chef. Desuden bør en godkendt personlig virksomhed, som du eller din familie ejer, ikke konkurrere eller lave nogen form for forretning med Biogen
 • Finansielle transaktioner og investeringer
  Dit eller din families ejerskab af en interesse i en virksomhed, der er konkurrent, forhandler, leverandør, kunde eller partner i virksomheden kan udgøre en konflikt
 • Deltagelse i andre organisationers
  Du må ikke acceptere en plads i bestyrelsen eller et rådgivende udvalg, eller udføre frivilligt arbejde for nogen af vores konkurrenter, leverandører, kunder eller samarbejdspartnere uden passende godkendelse
 • Personlige forhold
  Romantiske eller personlige forhold kan skabe en opfattelse af interessekonflikter og bør drøftes med din chef og HR. Du skal offentliggøre ethvert personligt forhold med en kollega eller ekstern interessent, der kan blive anset som en potentiel interessekonflikt ved at bruge linket i Global politik om interessekonflikt og udenomsaktiviteter. Hvis du er usikker på, om forholdet kan betragtes som en interessekonflikt, skal du drøfte det med din Compliance Officer
 • Accept af gaver
  Hvis du accepterer gaver eller andre fordele, der er større end den nominelle værdi, kan det udgøre en interessekonflikt
 • Vil du vide mere

  • Global politik om interessekonflikt og udenomsaktiviteter

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Jon arbejder i en produktionsenhed i Biogen. Han har problemer med at dække sine private udgifter og har overvejet at tage et ekstra job. Han fundet et job, der synes perfekt, hos MegaPharma, en af Biogens leverandører. MegaPharma har ringet ham op for at tilbyde ham jobbet. Hvad skal Jon gøre, før han påbegynder arbejdet?

  Svar:

  Jon bør drøfte den nye jobmulighed med sin chef for at finde ud af, om der er tale om en konflikt, og hvordan sagen bedst kan håndteres. Det vigtigste er, at han drøfter den eventuelle konflikt med Biogen, så virksomheden kan identificere og håndtere eventuelle konflikter.

  Spørgsmål:

  Min kone er leder for et konsulentfirma, der tilbyder uddannelsesydelser. Kan hun indsende en ansøgning om at blive leverandør til Biogen?

  Svar:

  Du bør oplyse din chef eller HR om forholdene og videregive anmodningen til indkøbsafdelingen samt afstå fra at deltage i Biogens forhandlinger eller beslutninger i denne sag. Det vigtigste i forhold til enhver potentiel interessekonflikt er at orientere om den, så den kan blive håndteret korrekt.

  Spørgsmål:

  En af mine direkte underordnede dater en medarbejder fra en anden afdeling. Er det tilladt?

  Svar:

  Der kan være en potentiel interessekonflikt afhængigt af deres roller, og hvorvidt den ene har indflydelse eller kontrol over den andens ansættelse (kompensation, evalueringer etc.). Du skal rapportere ethvert intimt personligt forhold på arbejdspladsen. Potentielle interessekonflikter kan rapporteres ved at bruge linket i den globale politik om interessekonflikt og udenomsaktiviteter.

 • Gaver og repræsentation

  Under de rigtige omstændigheder kan en lille gave være en betænksom måde at sige “tak” på, eller et måltid kan udgøre en passende ramme for et forretningsmøde. Men hvis det ikke håndteres korrekt, kan udvekslingen af gaver og repræsentation medføre en interessekonflikt, især hvis det foregår ofte eller er af høj værdi. Når det handler om gaver og repræsentation, er Biogens holdning helt enkel: Vi tager ikke imod eller tilbyder gaver/repræsentation af nogen værdi, hvis formålet er at påvirke en forretningsbeslutning. Gaver i form af kontanter eller pengegaver er aldrig tilladt. I forhold til sundhedspersonale gælder særlige regler. De skal følges uanset hensigten.

  SØRG FOR, AT DU

  • Bruger sund fornuft og kun giver og accepterer gaver/repræsentation, som er godkendt i henhold til love og politikker, og som anses for acceptable i et forretningsforhold
  • Forstår og overholder politikkerne i modtagerens organisation, før du tilbyder gaver/repræsentation eller andre genstande af værdi
  • Ikke accepterer gaver eller repræsentation, som ikke er beskeden og acceptabel, fra en forretningsforbindelse, som kan give indtryk af at ville købe sig til utilbørlig indflydelse

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Situationer, som kan skabe problemer for dig, Biogen eller modtageren
  • Forhold og transaktioner, der kunne skabe en opfattelse af splittet loyalitet eller upassende indflydelse
 • Vil du vide mere

  • Global politik om interessekonflikt og udenomsaktiviteter
  • Global politik om kontraktgennemgang
  • Global politik om rejser og udgifter
  • Global godkendelsespolitik

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Mens jeg var på en rejse, modtog jeg en gave fra en samarbejdspartner, som jeg mener, var alt for stor. Hvad skal jeg gøre?

  Svar:

  Du skal informere din chef eller indberette det til Corporate Compliance Department hurtigst muligt. Det er muligt, at vi er nødt til at returnere gaven med et brev, der forklarer vores politik. Hvis gaven er letfordærvelig eller upraktisk at returnere, kan en anden mulighed være at dele den mellem medarbejderne eller donere den til velgørenhed og sende en forklaring til giveren.

  Spørgsmål:

  Under kontraktforhandlinger nævnte en mulig ny leverandør, at de havde en gratis plads på et lokalt forretningsseminar og tilbød mig den. Jeg havde allerede overvejet at deltage i dette seminar, da det er relevant for mit arbejde. Det har ingen personlig værdi for mig, det vil være godt for Biogen, og det vil være synd, at pladsen går til spilde, så jeg planlagde at sige “ja tak”. Nu er jeg i tvivl om, hvorvidt det er den rigtige beslutning.

  Svar:

  Du bør afvise tilbuddet. Hvis du er involveret i kontraktforhandlinger, må du aldrig modtage gaver, mens processen er i gang. At modtage gaver under forhandlinger kan give et indtryk af “noget for noget” og er altid upassende.

 • Særlige bestemmelser for gaver og repræsentation til repræsentanter for myndigheder

  Der kræves ekstra opmærksomhed og god dømmekraft, når der er tale om repræsentanter for myndigheder, som beskrevet ovenfor. Vi er forpligtet til at overholde de mange juridiske myndigheds- og kontraktmæssige krav, i samarbejdet med myndigheder verden over. Derfor skal du altid sørge for at finde ud af, om du har at gøre med en offentlig repræsentant eller en enhed, der har tilknytning til det offentlige, og følge de regler, der gælder for dem.

  Public Policy & Government Affairs, Legal og Compliance er til rådighed for at hjælpe dig med spørgsmål om, hvem der kan være repræsentanter for myndighederne.

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Mary Jones, Medical Science Liaison i Biogen, arbejder ofte sammen med Dr. Gary Smith, som er ansat på et offentligt hospital. Julen nærmer sig, og Mary har overvejet at sende Dr. Smith en gavekurv med tre flasker vin og en stor æske chokolade.

  Svar:

  Mary bør ikke sende denne gave, fordi den ikke er faglig relevant, har stor værdi, og fordi gaver til offentligt ansatte ikke er tilladt uden forudgående samtykke fra Biogen Public Policy & Government Affairs og Legal Department. Derudover vil denne gave, der ikke er faglig relevant, være forbudt i visse jurisdiktioner, hvis Dr. Smith arbejder inden for sundhedsvæsenet.

  Spørgsmål:

  Joe arbejder i Biogens IT-gruppe. En del af hans projekter kræver, at han regelmæssigt arbejder sammen med Sally, en samarbejdspartner fra IBM. Sally og Joe er blevet gode venner, og Joe vil gerne give hende billetter til en baseballkamp som tak for hendes store indsats. Hvad skal Joe gøre?

  Svar:

  Joe bør ikke give disse billetter til Sally, fordi værdien er for høj.