Vores kunder, som anbefaler, bruger eller ordinerer vores produkter, har sat deres lid til os. Vi arbejder hårdt hver dag på at fortjene denne tillid. Som led i vores service over for patienter, pårørende og sundhedspersonale stræber vi efter at udvikle behandlinger og sundhedspleje.

Kundepleje

Vi behandler sundhedspersonale fair og med omtanke. Vi arbejder på at forstå og imødekomme deres behov. Vi er ærlige om vores produkter og kompetencer, og vi lover ikke noget, vi ikke kan holde. Vi behandler ganske enkelt sundhedspersonale, som vi gerne selv vil behandles.

SØRG FOR, AT DU

 • Behandler sundhedspersonale fair og ærligt
 • Er lydhør og tydelig over for anmodninger og spørgsmål fra patienter og sundhedspersonale
 • Kun lover, hvad du kan holde, og holder, hvad du lover
 • Henviser sundhedspersonale til den rigtige person, hvis du ikke selv kan hjælpe
 • Respekterer læge/patient-forholdet

VÆR PÅ UDKIG EFTER

 • Pres fra kolleger eller ledere om at vælge den nemmeste løsning
 • Ikke at fortælle andre, hvad du tror, de vil høre, snarere end sandheden
 • Ikke at sende kunder fra person til person uden at give dem et entydigt svar
 • Ikke uforvarende eller åbenlyst at give lægelig rådgivning
 • Vil du vide mere

 • Samarbejde med sundhedspersonale

  Sundhedspersonale skal afgøre, hvad der er bedst for patienter, og Biogen har pligt til at levere rettidige oplysninger for at hjælpe dem i deres behandlingsbeslutninger. Det omfatter fair, nøjagtige og afbalancerede produktoplysninger, videnskabelige og medicinske oplysninger og sikkerhedsoplysninger. Sundhedspersonale praktiserer medicin; det gør Biogen-medarbejdere ikke.

  På grund af den rolle, som sundhedspersonale har med hensyn til at vurdere, hvilke produkter der skal anbefales, er vi særligt opmærksomme på at undgå at fremstå, som om vi uretmæssigt påvirker deres beslutninger. Vi promoverer kun vores produkter til de formål, de er godkendt til af den relevante myndighed.

  Når Biogen samarbejder med sundhedspersonale, foregår det med ærlighed, retfærdighed og integritet. Vores skriftlige standarder, inklusive dette kodeks og virksomhedens politikker, afspejler kravene i branchekodeks og gældende love, der forbyder misbrug af indflydelse, utilbørlige incitamenter, returkommissioner, bestikkelse eller noget andet af værdi til gengæld for anbefaling, brug, recept eller henvisning af produkter eller tjenester. Vores skriftlige standarder giver især vejledning om passende forretningstransaktioner, valg af eksterne interessenter til engagementer, oversigt over kommunikation og indhold, rimelig markedsværdi og andre finansielle begrænsninger samt dataopbevarings- og dokumentationspraksisser for at hjælpe med at sikre integritet i vores relationer til sundhedspersonale.

  SØRG FOR, AT DU

  • Kun indgår i samarbejde med sundhedspersonale, som fremmer patientpleje og støtter en etisk og forstående udøvelse af lægegerningen
  • Undersøger alle forhold og aftaler med henvisningskilder, læger, sælgere og leverandører for at sikre, at der ikke ydes returkommission for henvisning af patienter eller for udskrivelse af recepter
  • Aldrig forsøger at gribe ind i eller uhensigtsmæssigt påvirke en sundhedsfaglig beslutning om patientpleje
  • Øjeblikkeligt indberetter eventuelle spørgsmål til Compliance, Legal eller Compliance-linjen

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Yderligere krav, når der samarbejdes med sundhedspersonale, som er ansat hos eller tilknyttet myndigheder eller tilsynsorganer

  Professionalisme i alt hvad vi gør. Vi køber os ikke til forretning. Vi mener, at den enkelte patient skal tilbydes det produkt, der er bedst for den pågældendes helbred, uanset hvem der fremstiller produktet.

 • Vil du vide mere

  • Vejledning til engagement med eksterne interessenter
  • Global politik om bestikkelse og korruption
  • Global politik om interessekonflikt og udenomsaktiviteter
  • Global politik om materialegennemgang

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Markedsføringspraksis

  For at sørge for sikker og korrekt brug af vores produkter og oplysninger til patienter og sundhedspersonale om vores produkter skal emballagen, indlægssedler, lokale oplysninger om ordinering samt salgs- og reklamemateriale være i overensstemmelse med gældende lovgivninger og godkendes og gennemgås i overensstemmelse hermed.

  VÆR SIKKER PÅ, AT DU

  • Kun leverer godkendt materiale om de produkter og ydelser, som vi tilbyder
  • Undgår handlinger, der kunne give indtryk af usømmelighed, herunder overdrevne påstande, nedvurdering af konkurrenter eller anden vildledende markedsføring

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Falsk eller vildledende information eller vildledende fremstilling af vores eller konkurrenters produkter
  • At overdrive virkningen af vores produkter
  • Udtalelser, som nedtoner eller minimerer de risici, der er forbundet med vores produkter
  • Meddelelser eller markedsføringsmateriale, som ikke er korrekt gennemgået eller godkendt
  • At reklamere for produkter til formål, som de ikke er godkendt til

  Vi vil altid sørge for at overholde de højeste etiske standarder, og vi vil fortsat sikre vores kunders tillid og loyalitet.

 • Vil du vide mere

  • Global politik om bestikkelse og korruption
  • Global politik om materiale gennemgang
  • Global politik om konkurrencelovgivning

  Alle politikker ligger på Synapse