Vi går ind for en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere føler sig respekteret og værdsat.

Respekt giver succesfulde team

Vi skylder hinanden ærlighed, respekt og fair behandling – det betyder, at vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles. Det er også grundlaget for vores forpligtelse over for hinanden og nøglen til at bygge succesfulde team. Ved at leve op til denne forpligtelse kan vi tiltrække og fastholde talentfulde ansatte i et engageret, professionelt og respektfuldt arbejdsmiljø.

Biogen respekterer alle medarbejdere som lige og lytter til individuelle holdninger uden nogen form for diskrimination eller chikane på grundlag af personens køn, kønsidentitet eller udtryk, seksuel orientering, civilstand, race, hudfarve, national oprindelse, herkomst, etnicitet, religion, alder, militærstatus, handicap, genetiske oplysninger eller noget andet grundlag beskyttet af lovgivning.

Ved at fastholde dette miljø bliver Biogen succesfuld og skaber grundlaget for, at vi hver især trives og udnytter vores fulde potentiale. Herunder er en liste over nogle af de områder, der viser betydningen af vores kerneværdier.

Fair arbejdsvilkår og menneskerettigheder

Vi går ind for og forsvarer grundlæggende menneskerettigheder. Vores holdning til menneskerettigheder er i overensstemmelse med De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder, dens artikler og principper. Som en ansvarlig organisation respekterer vi menneskerettigheder for alle, med hvem vi interagerer, inklusive vores patienter, kunder, medarbejdere og tredjeparter, der arbejder som vores eksterne forretningspartnere. Biogen stræber mod at opretholde menneskerettigheder i alle vores forretningsaktiviteter.

Vi vil ikke indgå samarbejde med partnere, hvis vi har viden om at de støtter børnearbejde eller tvangsarbejde. Vi tolererer ikke fysiske overgreb. Vi respekterer medarbejdernes ret til foreningsfrihed.

I alle lande, hvor vi arbejder, overholder Biogen love, bestemmelser og internationale konventioner i forhold til menneskerettigheder, herunder Den Internationale Arbejdsorganisations trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik samt OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

SØRG FOR, AT DU

 • Lever op til god forretningsskik i Biogen
 • Efterlever vores adfærdskodeks
 • Er opmærksom på overtrædelser af menneskerettigheder eller arbejdslove
 • Sikrer, at vores leverandører kender vores standarder og overholder dem

VÆR PÅ UDKIG EFTER

 • Samarbejdspartnere, som ikke respekterer andre
 • Konflikter eller slappe standarder
 • Vil du vide mere

  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer om vores forpligtelse vedrørende menneskerettigheder med dine lokale Compliance, Legal, HR-partnere eller Compliance-linjen
 • Mangfoldighed og inklusion

  Biogen bringer ansatte med forskellige baggrunde, færdigheder og kulturer sammen. Kombinationen af talent og ressourcer skaber mangfoldige og dynamiske teams som er drivkraften bag vores resultater. Vores kolleger, jobansøgere og samarbejdspartnere bliver behandlet med respekt og bliver udelukkende bedømt på baggrund af deres kvalifikationer, udviste færdigheder og resultater.

  Biogen søger at udnytte styrken ved forskellighed for at opnå forretningssucces og hidtil usete løsninger for patienter og lokalsamfund samtidig med at bidrage til forskellige leverandørers succes i vores forretningsøkosystem. Vi arbejder for at styrke medarbejdere med kompetencerne, evnerne og værktøjerne til at udføre deres opgaver samt udvise lederskab og regelmæssigt udnytte forskelle til at fremme medarbejderengagement, innovation og forretningspræstation. Vi stræber efter at etablere mangfoldighed og inklusion som en integreret del af vores kultur og en naturlig del af, hvordan vi driver forretning. Vores overvejelser for at sikre en god blanding af talent på alle niveauer inkluderer (men er ikke begrænset til): race, etnicitet, hudfarve, kønsidentitet eller -udtryk, seksuel orientering, civilstand, national oprindelse og herkomst, religion, alder, militærstatus og handicap.

  SØRG FOR, AT DU

  • Behandler andre respektfuldt og professionelt
  • Fremmer mangfoldighed og inklusion i alle beslutninger vedrørende medarbejdere, herunder ansættelse, jobanvisning og forfremmelse
  • Undgår ulovlig diskrimination
  • Gennemgår dine egne beslutninger for at sikre, at dine handlinger tager udgangspunkt i målsætninger, kvalifikationer og forretningsmæssige overvejelser

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Kommentarer, vittigheder eller materiale, herunder e-mails, som andre måske vil opfatte som stødende
  • Adfærd, der kan opfattes som ikke-inkluderende
  • Beslutninger, der ikke er baserede på objektive forretningsstandarder og -kriterier
 • Vil du vide mere

  • Global politik om diskriminering og chikane

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Én af mine medarbejdere sender mig e-mails, som indeholder nedsættende vittigheder og kommentarer om visse nationaliteter. Det får mig til at føle mig utilpas, men ingen andre har taget emnet op. Hvad skal jeg gøre?

  Svar:

  Du skal informere din nærmeste leder eller andre kontakter, der er angivet i dette kodeks. At sende sådanne vittigheder er i strid med vores værdier og politik om brug af e-mail samt vores standarder for inklusion og forebyggelse af chikane og diskriminering. Hvis du er passiv, støtter du denne adfærd.

 • Chikane-fri arbejdsplads

  Vi har alle ret til at arbejde i et miljø, som er fri for trusler og chikane. Biogen forventer, at alle ansatte overholder en enkel regel: At alle medarbejdere skal behandles med respekt. Verbal eller fysisk adfærd fra en medarbejder, som chikanerer en anden, påvirker en andens arbejdspræstation eller bidrager til et truende eller fjendtligt arbejdsmiljø, tolereres ikke.

  Da det ikke er muligt at opliste alle forhold, der kan udgøre chikane, er de følgende eksempler på adfærd, der – hvis uvelkommen – kan være chikane afhængigt af de samlede omstændigheder, herunder karakteren af adfærden og dens omfang.

  I BIOGEN TOLERERER VI IKKE

  • Trusler eller upassende kommentarer, sjofle telefonopkald, forfølgelse eller enhver anden form for chikane
  • At man forårsager frygt eller fysisk skade på andre
  • At man bevidst beskadiger en andens ejendom
  • At man truer, skræmmer eller tvinger andre til noget – hvor som helst, når som helst og lige meget hvilke omstændigheder, der er til stede

  En mulig type chikane er sexchikane, der ofte ses ved:

  • Upassende handlinger (f.eks. en anmodning om en date eller seksuel ydelse) eller en handling, der lægges til grund ved ansættelsesbeslutninger
  • Et truende, fornærmende eller fjendtligt arbejdsmiljø med baggrund i upassende, seksuelle tilnærmelser, fornærmende vittigheder, upassende berøring eller andre former for anstødelig opførsel af seksuel karakter

  SØRG FOR, AT DU

  • Hjælp hinanden ved at tale åbent om det, hvis en medarbejders opførsel gør andre utilpas
  • Tolerer aldrig chikane
  • Udvis professionalisme. Besøg ikke upassende internetsider, fremvis ikke seksuelt indhold eller stødende billeder på arbejdspladsen
  • Rapporterer adfærd, der kan overtræde vores Values in Action

  VÆR PÅ UDKIG EFTER

  • Upassende bemærkninger, handlinger eller fysisk kontakt
  • Fremvisning af seksuelt indhold eller stødende billeder eller andet lignende materiale
  • Seksuelle eller stødende vittigheder eller kommentarer, uanset om de er utvetydige eller blot hentydninger
  • Skældsord, trusler eller hån
 • Vil du vide mere

  • Global politik om diskriminering og chikane
  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer om chikane med dine lokale Compliance, Legal eller HR-partnere

  Alle politikker ligger på Synapse

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Mens vi var på en forretningsrejse, inviterede en af mine kolleger mig flere gange på drinks og kom med kommentarer om mit udseende. Det gjorde mig utilpas. Jeg bad hende om at stoppe, men det gjorde hun ikke. Vi var ikke på kontoret, og det var efter arbejdstid, så jeg var ikke sikker på, hvad jeg skulle gøre. Er det chikane?

  Svar:

  Denne form for adfærd tolereres ikke, ikke kun i arbejdstiden, men i alle arbejdsrelaterede situationer inklusive forretningsrejser. Du har bedt din kollega om at stoppe, hvilket er første trin. Fortæl din kollega, at en sådan opførsel er upassende og skal stoppes. Hvis han/hun fortsætter, skal du indberette problemet.

  Spørgsmål:

  Jeg har netop fundet ud af, at en af mine gode venner er blevet beskyldt for sexchikane, og at der skal igangsættes en undersøgelse. Jeg kan ikke tro, at det er sandt, og jeg synes kun det er fair, at jeg fortæller min ven det, så han kan forsvare sig selv. Som hans ven har jeg så ikke et ansvar for at fortælle ham det?

  Svar:

  Du må under ingen omstændigheder nævne det for ham. Din ven får mulighed for at svare på disse påstande, og der vil blive gjort alt for at gennemføre en fair og objektiv undersøgelse. Påstande om sexchikane er en meget alvorlig sag, der ikke alene kan have følger for de involverede personer, men også for virksomheden. Hvis du advarer din ven, kan det påvirke udfaldet af undersøgelsen og udsætte virksomheden for ekstra risici. Derudover kan overtrædelse af fortroligheden i en virksomhedsundersøgelse føre til disciplinære handlinger, inklusive opsigelse.

 • Balance mellem arbejde og familieliv

  Livet er mere komplekst og hektisk end nogensinde før. I Biogen udviser vi omtanke for vores medarbejderes velbefindende og respekterer deres behov for at kunne skabe balance mellem deres personlige og professionelle liv. For at kunne møde udfordringerne i et spændende, men krævende, arbejdsmiljø, går vi ind for tillid og fleksibilitet og stræber efter at opretholde balance mellem arbejde og privatliv. For at opnå denne balance vil vi altid respektere andre menneskers tid og så vidt muligt forsøge at gøre plads til personlige og familiemæssige forpligtelser. For eksempel er vores Flexible Work Arrangements tænkt som en hjælp til medarbejderne til at opnå en bedre balance mellem arbejde og privatliv og samtidig øge produktiviteten. Disse programmer – telearbejde, flekstid, deltid og arbejdsdeling – er designet til at give ekstra fleksibilitet i forhold til hvordan, hvornår og hvor medarbejderne udfører deres arbejde.

 • Vil du vide mere

  • Drøft eventuelle spørgsmål eller bekymringer om balance mellem arbejde og privatliv med din chef eller lokale HR-partnere

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Min leder ved, at jeg træner min datters fodboldhold, og at jeg gerne vil gå tidligt to gange om ugen for at træne dem, men han finder tilsyneladende altid et projekt, han vil have mig til at lave, lige før jeg skal gå. Jeg ved, at jeg forventes at gøre mit arbejde, og jeg møder tidligt og arbejder ofte sent. Er der mere, jeg kan gøre?

  Svar:

  Vi kan ikke altid styre vores arbejdstid, og sommetider dukker der projekter op, der skal laves med det samme. Men hvis konflikten fortsætter, må du drøfte sagen med din leder eller HR-afdelingen. Det bør være muligt at finde en løsning, så du kan leve op til alle dine forpligtelser.