Biogens adfærdskodeks

Fra værdier til handling

Vores adfærdskodeks indeholder retningslinjer (”kodekset”), der hjælper os med at træffe de rigtige etiske beslutninger, når vi handler på vegne af Biogen (”virksomheden”)

En introduktion til kodekset

Kodeksets tre afsnit har en rækker eksempler, som kan vejlede dig ...

news

Vores etiske grundlag

"At handle etisk korrekt betyder at gøre det rigtige, også når ingen kigger."

Efterlevelse af vores værdier

Lær, hvordan du, som Biogen-medarbejder, kan anvende vores værdier hver dag og leve op til vores forpligtelse om at efterleve høje etiske standarder.

Ressourcer til handling

At gøre det rigtige kan være svært i dagens komplekse forretningsmiljø. Mere om, hvor du kan finde hjælp, stille spørgsmål og rapportere eventuelle overtrædelser.