Vores adfærdskodeks (“kodekset”) hjælper os med at tage de rigtige etiske beslutninger, når vi handler på vegne af Biogen (“virksomheden”). Code bistår os med at fastholde vores kerneværdier i forskellige situationer. Code hjælper os med at efterleve vores værdier i det daglige arbejde. Derfor kalder vi kodekset Values in Action.

Kodekset fungerer som vores grundlæggende standard og som guide til vores andre skriftlige standarder, såsom politikker, procedurer og funktionelle vejledninger. Formålet med kodekset er ikke at give en udtømmende beskrivelse af virksomhedens standarder. Yderligere oplysninger kan findes i de globale politikker og relevante globale, regionale og lokale ressourcer.

Kodekset er inddelt i tre afsnit:

  • Vores etiske grundlag
  • Efterlevelse af vores værdier
  • Dine ressourcer

I afsnittet “Efterlevelse af vores værdier” er forventninger til vores adfærd beskrevet efter interessenter, som f.eks. patienter, kunder og lokalsamfund. Tekstens layout fremhæver principper og begrundelser samt:

  • HVAD DU BØR EFTERLEVE
  • HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ 
  • HVOR DU KAN FÅ MERE AT VIDE

Mange afsnit indeholder eksempler, der illustrerer de budskaber, der bliver beskrevet. Formålet med disse eksempler er at vise hvordan vejledningen i kodekset kan anvendes i konkrete situationer, som vi kan komme ud for.

Adfærdskodekset omfatter ikke enhver tænkelig situation, men retningslinjerne kan hjælpe dig med at bringe vores Values in Action.