En meddelelse fra den administrerende direktør

Hos Biogen sætter vi meget høje standarder for forretningsmæssig adfærd. Som et resultat heraf, kan vores patienter, samarbejdspartnere og aktionærer til enhver tid have tillid til vores produkter og services. Vores omdømme og troværdighed inden for innovative behandlinger, som forbedrer patienters liv, er drevet af fem grundlæggende kerneværdier: Care. Courage. Integrity. Excellence. Inclusion.

Dette adfærdskodeks beskriver, hvordan vores kerneværdier omsættes til handling. Det beskriver vores forpligtelse til at udvise stor professionalisme i alt, hvad vi gør for patienter, plejepersonale, aktionærer, vores lokalsamfund og vores kolleger. Det giver også vejledning til medarbejdere og alle andre, der arbejder på vegne af Biogen.

De følgende otte forretningsprincipper er grundlæggende for vores succes som virksomhed.

  • Vi respekterer patienter
  • Vi respekterer sundhedspersonale
  • Vi arbejder sammen som et team
  • Vi er fair og ærlige
  • Vi har et ansvar over for vores lokalsamfund
  • Vi er transparente
  • Vi beskytter vores information og aktiver
  • Vi går aldrig på kompromis med vores integritet

Hver enkelt af os, bade personligt og som en del af Biogen-teamet, er ansvarlige for at anvende disse forretningsprincipper hver dag. Der er ingen tvivl om vores forpligtelser og ansvar, men det kan være svært at vide, hvad man skal gøre i en given situation. Vores adfærdskodeks indeholder en række værktøjer til at forstå vores standarder og forventninger og hjælper dig med at udøve sund dømmekraft og træffe gode valg for virksomheden, vores patienter, kunder og dig selv.

Der er ikke noget, der er en succes, hvis ikke det er opnået etisk ansvarligt. Tak, fordi du er en del af Biogen-teamet, og fordi du efterlever vores værdier.

En meddelelse fra bestyrelsen og direktionen

Siden grundlæggelsen i 1978 har Biogen haft et stærkt videnskabeligt fundament, drevet af nysgerrighed, innovation og et urokkeligt fokus på at udvikle nye produkter for at hjælpe vores patienter og kunder. Vores kultur og værdier, der har gjort det muligt at få succes og at blive ledende indenfor bioteknologi, rækker ud over vores laboratorier. De er afspejlet i vores kerneværdier og etiske adfærd og udgør grundlaget for alt, hvad vi gør.

Som medarbejder i Biogen får du en mulighed for at være med i en virksomhed, der har forbedret mange menneskers liv. Med dette privilegium kommer ansvaret for at opfylde de højeste etiske og juridiske standarder. Virksomheden forventer, at du tager ansvar, og det samme gør patienterne og kunderne, som vi arbejder for.

Vores forpligtelse er at leve op til de højeste standarder, men det aktuelle komplekse forretningsmiljø kan gøre det til en udfordring at gøre det rigtige. Derfor er det vores fælles ansvar at leve op til vores høje standarder. Hver dag skal vi samarbejde og arbejde som et team for at hjælpe hinanden med at træffe gode beslutninger og beskytte vores omdømme, som en ansvarlig virksomhed.

Vores adfærdskodeks er dit værktøj til at handle i overensstemmelse med vores kerneværdier og etisk adfærd i de konkrete situationer, som du kan komme ud for.

Husk, at vores omdømme og den tillid, som andre viser os, er det mest værdifulde, vi har. Vi skal gøre os fortjent til det hver eneste dag, og vi skal omhyggeligt værne om det. Vi er forpligtet til altid at handle med integritet og ærlighed og forblive tro mod vores fundament og vores fremtidspotentiale. Vi er alle ansvarlige for Biogen.

​​​​​​Vores medarbejdere og vores forpligtelse til at handle etisk korrekt og overholde vores adfærdskodeks vil ikke blot muliggøre succes i dag, men vil også hjælpe os til at trives og opnå de bedste resultater. Via samarbejde og efterlevelse af vores kodeks vil vi opnå vores mål og fortsat kunne være stolte af den måde, vi opnår succes på.

En meddelelse fra chief compliance officer

Det er en kompleks udfordring at leve op til vores etiske ansvar og compliance krav i dagens forretningsmiljø. Vores adfærdskodeks kan hjælpe dig med at træffe de rigtige etiske beslutninger, når du handler på vegne af Biogen. Udover vores Code, vil vores compliance program give en oversigt af ressourcer, der kan hjælpe dig til at træffe de rigtige valg. Vi tilbyder kurser i etik og overholdelse af regler, politikker, standardprocedurer og andre værktøjer. Vi har lokale Compliance Officers, som du kan kontakte for at drøfte spørgsmål eller indrapportere bekymringer til. Vi tilbyder også en Compliance-linje, som er tilgængelig telefonisk eller online døgnet rundt.

Virksomhedens forpligtelse til at handle i overensstemmelse med kodekset og vores værdier er stærk. Vores bestyrelse vil løbende følge vores compliance program, der ledes af Corporate Compliance Committee og består af ledende medarbejdere i virksomheden. Desuden er din chef og de ansatte i Corporate Compliance, HR og Legal klar til at hjælpe dig.

Læs det nye adfærdskodeks. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte mig eller andre af de ressourcer, der er anført i kodekset, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.