Ingen retningslinjer, uanset hvor detaljerede de er, kan forudse alle de udfordringer, vi kan komme ud for, når vi arbejder. Derfor er der udarbejdet konkrete politikker, vi kan bruge, når vi har spørgsmål om forretningsetik. Biogens adfærdskodeks fungerer som vores baseline standard og som guide til vores andre skriftlige standarder, såsom politikker, procedurer og funktionelle vejledninger. Formålet med kodekset er ikke at give en udtømmende beskrivelse af virksomhedens standarder. Yderligere oplysninger om en række emner kan findes i de globale politikker og relaterede globale, regionale og lokale ressourcer.

Desuden skal du sørge for at konsultere dine landespecifikke politikker og procedurer, der vedrører de enkelte afsnit, der henvises til i kodekset. Hvis dine spørgsmål ikke bliver fuldstændigt besvaret af disse politikker, bør dit næste skridt være at drøfte spørgsmålene med din chef eller en anden relevant person.

Andre Biogen ressourcer:

  • Compliance-afdelingen, herunder den lokale Compliance Officer
  • HR-afdelingen
  • Legal Department

Du kan bruge alle disse kontakter, hvis du har brug for oplysninger om politikker, hjælp i forbindelse med gråzoner, eller hvis du har mistanke om mulige overtrædelser af vores kodeks, politikker, gældende love eller regler.