At stille spørgsmål og rapportere eventuelle overtrædelser er vitale ansvar for alle os hos Biogen og har en direkte effekt på beskyttelsen af vores virksomhed samt at sikre, at vi alle handler ansvarligt.

Nedenstående redskaber og ressourcer er til for at hjælpe, hvis du er usikker på, hvordan du skal handle i en bestemt situation, hvis du har en bekymring eller har brug for at rapportere eventuel ureglementeret adfærd.

Her finder du hjælp

Hvis du oplever eller har mistanke om ulovlig eller uetisk adfærd, eller du har spørgsmål om, hvad du skal gøre i en sådan situation, har du ansvar for at gøre noget ved sagen. Husk, at et problem ikke kan løses, med mindre nogen får kendskab til det.

Du kan stille spørgsmål og indberette eventuelle etiske overtrædelser og lovovertrædelser via Compliance-linjen beskrevet nedenfor. Det vigtigste er, at du taler med den person, du har det bedst med – det kunne være:

 • Din leder eller chef
 • En anden leder eller et medlem af ledelse
 • Corporate Compliance
 • Human Resources


 • Legal


 • Finance

Vi accepterer ikke repressalier

Uanset hvilken type ureglementeret adfærd, der indberettes, vil vi ikke tolerere gengældelse mod personer, der i god tro indberetter overtrædelse af love, kodeks eller politikker. Vi tager påstande om repressalier alvorligt. Alle sådanne påstande vil blive grundigt undersøgt og løst. Hvis du mener, du er blevet udsat for repressalier, fordi du har indberettet ureglementeret adfærd, bør du underrette Compliance-afdelingen eller Compliance-linjen. Der vil blive foretaget disciplinære aktioner, herunder evt. afskedigelse overfor en person, der har udøvet repressalier.

 • Q&A

  Spørgsmål:

  Jeg har mistanke om, at der måske foregår uetisk adfærd i min afdeling, og at min leder er indblandet. Jeg ved, at jeg bør indberette min mistanke, og jeg overvejer at bruge Compliance-linjen, men jeg er bekymret for at blive udsat for repressalier.

  Svar:

  Du skal indberette ureglementeret adfærd, og Compliance-linjen er et godt valg. Vi undersøger din mistanke og kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere information. Vi sørger for, at dine oplysninger er i sikre hænder. Hvis du bliver udsat for repressalier, efter du har indberettet sagen, skal du informere os.

 • Etisk beslutningstagning: Overskrifttesten

  Det er ikke altid nemt at vide, hvad der er den rigtige beslutning. Der vil være tidspunkter, hvor du er under pres eller usikker på, hvad du skal gøre. Husk, at du ikke er alene, hvis du skal træffe en vanskelig beslutning. Dine kolleger og ledelsen er til rådighed for at hjælpe, og der er andre steder, du kan få hjælp bl.a. i kodekset, vores politikker, hos din leder og de kontakter, der er nævnt i dette kodeks.

  Når du skal tage en svær beslutning, kan det hjælpe at stille følgende spørgsmål:  • Er min handling etisk, juridisk og i overensstemmelse med vores overbevisning, kerneværdier og kerneadfærd?
  • Er den i overensstemmelse med kodekset og politikkerne?
  • Er den baseret på en dybtgående forståelse af de mulige konsekvenser?
  • Vil jeg være i stand til at se mig selv i spejlet og være stolt af beslutningen?
  • Ville jeg føle mig godt tilpas med beslutningen, hvis den blev trykt i avisen?

  Du kan også bruge følgende overskrifttest til at overveje forsvarligheden og effekten af dine forretningsbeslutninger og handlinger på vegne af virksomheden.

  Stil dig selv følgende spørgsmål, før du handler på vegne af virksomheden: Hvordan ville det se ud, hvis min handling blev en overskrift på forsiden af avisen, eller hvis den blev vist på internettet eller på en førende medicinalblog?

 • Q&A

  Spørgsmål:

  I min afdeling bliver der opstillet forskellige mål, som vi bliver bedt om at nå. Nogle gange føler jeg mig presset til at overtræde kodekset for at nå målene. Er det i orden?

  Svar:

  Nej. Succesfulde virksomheder sætter høje mål, og medarbejderne stræber efter at nå dem, men du må aldrig overtræde kodekset eller vores politikker for at nå vores mål.