Biogenin ohjeet liiketoimintaan: "Arvot toiminnassa"

Arvojen käytännön toteuttamisen avuksi

Liiketoimintaohjeemme (ohjeet) ohjaavat meitä tekemään eettisesti oikeita päätöksiä harjoitettaessa liiketoimintaa Biogenin (yhtiö) nimissä.

Johdanto ohjeisiin

Ohjeet on jaettu kolmeen kategoriaan. Mukana on paljon esimerkkejä, joiden avulla on helppo soveltaa ohjeiden sisältämää opastusta...

news

Eettinen perustamme

"Eettinen toiminta tarkoittaa oikein toimimista silloinkin, kun kukaan ei katso."

Arvojemme toteuttaminen

Tutustu siihen, kuinka kaikki Biogenin työntekijät voivat toteuttaa arvojamme päivittäin ja ylläpitää sitoutumistamme korkeatasoisten eettisten periaatteiden noudattamiseen.

Resurssit toimintaan

Oikein toimiminen nykyajan monimutkaisessa yritysmaailmassa ei ole aina helppoa. Opi lisää siitä, mistä löydät apua ja tukea ja kuinka voit ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä.