Biogens etiske retningslinjer

Bidrar til å sette våre verdier ut i livet

Våre etiske retningslinjer (“Retningslinjene”) gir veiledning for å hjelpe oss med å ta korrekte etiske avgjørelser mens vi gjør forretninger på vegne av Biogen (“Selskapet”).
En introduksjon til retningslinjene

Retningslinjene er delt opp i tre kategorier, med mange eksempler som hjelp til anvendelse av veiledningene i retningslinjene...

news

Våre etiske fundamenter

“Å opptre på etisk vis betyr å gjøre det rette selv når ingen ser på.”

Anvendelse av våre verdier

Lær hvordan alle Biogen-ansatte kan anvende verdiene våre til daglig, og holde på vår forpliktelse til de høyeste etiske standarder.

Ressurser for å gripe inn

Det å gjøre det rette i dagens komplekse forretningsmiljø, er ikke alltid lett. Finn ut mer om hvor du skal gå for å få hjelp, for å stille spørsmål og for å rapportere mulige brudd.