Jeżeli zgłoszenie wątpliwości przełożonemu lub innej osobie wiązałoby się dla Ciebie z dyskomfortem, bez wahania skontaktuj się z infolinią. Dostępne są tłumaczenia na różne języki. Twoje zgłoszenia lub pytania zostaną rozpatrzone przez zatrudniony przez nas w tym celu niezależny podmiot. Gdy zadzwonisz, Twój rozmówca nawiąże z Tobą współpracę w celu szczegółowego udokumentowania zaistniałej sytuacji. Wspomniany podmiot niezależny przekaże następnie uzyskane informacje Firmie, tak byśmy mogli przeanalizować zaistniałą sytuację oraz przeprowadzić dochodzenie w sprawie Twoich wątpliwości. Twoja rozmowa nie będzie nagrywana.

Możesz również wysłać zgłoszenie przez Internet.

Rozmówca przekaże Ci informacje dotyczące tego, w jaki sposób możesz sprawdzać aktualizacje statusu sprawy lub odpowiedzi na pytania dodatkowe. Wszystkie przekazywane zgłoszenia są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i dyskretnie.

Jeżeli zezwala na to lokalne prawo, możesz nawiązać połączenie telefoniczne lub złożyć raport internetowy anonimowo. Jeżeli zadzwonisz lub złożysz raport internetowy z kraju, w którym składanie anonimowych raportów jest dozwolone, otrzymasz kod referencyjny. Kod taki będziesz mógł wykorzystywać do śledzenia postępów dochodzenia bez narażania swojej anonimowości.

Jeżeli nie zdecydujesz się na zgłoszenie anonimowe, poufność zostanie zachowana w największym możliwym zakresie.

Niezależnie od okoliczności zwróć się z prośbą o pomoc, jeżeli nie będziesz mieć pewności, co robić. Nie wahaj się zadawać pytań, aby uzyskać niezbędną poradę.

Ważna informacja dla pracowników: Zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie tajemnic handlowych (Defend Trade Secrets Act), pracownicy nie podlegają odpowiedzialność karnej ani cywilnej w świetle prawa federalnego lub stanowego dotyczącego ujawnienia tajemnic handlowych, jeśli: (a) informacje zostały przekazane w poufności, bezpośrednio lub pośrednio, funkcjonariuszom administracji federalnej, stanowej lub samorządowej; (b) informacje zostały ujawnione prawnikowi pracownika w związku ze sprawą sądową dotyczącą szykanowania pracownika w wyniku zgłoszenia przez niego podejrzewanego naruszenia prawa; lub (c) informacje zostały zawarte w zapieczętowanej dokumentacji złożonej w ramach postępowania sądowego lub podobnego.

Naciśnij tu, żeby zobaczyć listę lokalnych numerów.

Click here to view the list of local Helpline numbers.

 • Pytania i odpowiedzi

  Pytanie:

  Moja przełożona zwykle nic nie robi, gdy zgłasza się jej wątpliwości dotyczące potencjalnego niewłaściwego postępowania. Teraz mam problem. Jeden z moich współpracowników, moim zdaniem, postępuje w sposób niewłaściwy etycznie. Co powinienem zrobić?

  Odpowiedź:

  Zareaguj aktywnie i zabierz głos. Masz obowiązek zgłaszać niewłaściwe postępowanie. Mimo że rozmowa z przełożonym jest często najlepszym sposobem na zgłoszenie wątpliwości, jeżeli nie sądzisz, iż byłoby to właściwe lub nie czujesz się z tym komfortowo, porozmawiaj z innym członkiem kierownictwa lub skorzystaj z infolinii bądź któregokolwiek z zasobów wymienionych w Kodeksie.

  Pytanie:

  Co się stanie, jeżeli ktoś niewłaściwe wykorzysta Infolinię i anonimowo oskarży kogoś o niewłaściwe postępowanie?

  Odpowiedź:

  Doświadczenie pokazało, że Infolinia jest rzadko wykorzystywana do niewłaściwych celów. Niemniej jednak ważne jest, aby wiedzieć, że w Biogen funkcjonuje sprawny proces reagowania na zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem infolinii. Biogen nie podejmuje decyzji dotyczących statusu pracownika wyłącznie na podstawie zgłoszeń za pośrednictwem infolinii.