Kódex obchodného správania spoločnosti Biogen

Pomoc pri uvádzaní našich hodnôt do praxe

Náš Kódex obchodného správania (ďalej len „Kódex“) obsahuje usmernenia, ktoré nám pomôžu robiť eticky správne rozhodnutia pri podnikaní pre spoločnosť Biogen (ďalej len „naša spoločnosť“).
Predstavenie kódexu

Kódex je rozdelený do troch častí...

news

Naše etické základy

"Byť etický znamená konať správne, aj keď vás nikto nevidí."

Uplatňovanie našich hodnôt

Zviete sa, ako môže každý jeden zamestnanec spoločnosti Biogen uplatňovať naše hodnoty v každodennej práci a plniť náš záväzok v súvislosti s najprísnejšími etickými štandardmi.

Prostriedky na konanie

V dnešnom zložitom podnikateľskom prostredí nie je vždy jednoduché konať správne. Dozviete sa informácie o tom, kde môžete požiadať o pomoc, pýtať sa otázky a oznamovať možné porušenia pravidiel.